vrijdag 8 augustus 2008

Gevonden met Google

Google Insights is een op ondernemers gerichte versie van het eerder gelanceerde Google Trends. Met Insights for Search kan u zoektermen naast elkaar leggen en een uitvoerige analyse uitvoeren met verschillende selectiecriteria. Zo kan er gekeken worden naar de locatie waar er het meest naar een bepaalde term wordt gezocht en in welke subcategorie een zoekwoord het meeste naar voren komt. Ook kunnen verschillende tijdvakken met elkaar vergeleken worden.
Via dit revolutionaire meetinstrument kan iedere ondernemer, marketeer en webmaster de trends meten via de zoekopdrachten in Google door de consument zelf! Een ondernemer kan hier bijvoorbeeld eerst een aantal merken testen, vooraleer ze te vertegenwoordigen. Een keukenzaak kan eerst eens onderzoeken of men eerder naar moderne dan naar klassieke keukens zoekt, en dat per regio. En twijfel er niet aan dat dit zowat de beste onderzoeksresultaten zijn die je kan verkrijgen. De zoekwoorden worden door de consument zelf ingegeven vanuit een behoeftegevoel op dat moment m.a.w. zonder iets te vragen bekom je de meest waardevolle marketinginfo.
Een reactie posten

Mijn lijst met blogs