zaterdag 9 augustus 2008

Resultaatgericht adverteren

Al in het Oude Rome hingen de druiven aan de deur om de mensen aan te geven dat daar wijn geschonken werd, en stonden de stadsomroepers op het forum producten aan te prijzen voor of na de officiële boodschappen. Reclame is van allen tijde en voor vele zaken onmisbaar.
Adverteren is een vrij kostelijke maar de meest gemakkelijke manier om te communiceren met uw doelgroepen, verspreid in verschillende regio's. Wanneer u in een reclameblad adverteert spreken we al snel van tienduizenden exemplaren en dus ook van duizenden potentiële klanten. Probeer die maar eens zelf persoonlijk te benaderen. Onmogelijk en financieel niet haalbaar.
Het enige minpunt van massacommunicatie in bv. week -en dagbladen is dat u maar juist diegene moet zien te bereiken die op dat moment geïnteresseerd is in uw product en/of dienst. En een nog grotere (duurdere) opdracht is wanneer u een behoefte dient te creëren. Daarom is de Pay-Per-Click methode, zoals o.a. Google Adwords, best wel revolutionair te noemen: uw advertentie komt pas tevoorschijn wanneer de consument aangeeft via zoekwoorden wat zijn behoefte al is! U betaalt pas wanneer de (be)zoeker klikt op uw advertentie en via Google Analytics krijgt u eveneens een gedetailleerd overzicht van de gedragingen van uw doelgroep. Voor het eerst is adverteren perfect meetbaar. Zowel voor traditioneel als digitaal adverteren is Google Insights een tip om te zien in welke periode van het jaar het meest gezocht wordt naar uw aanbod via zoekwoorden.
Een reactie posten

Mijn lijst met blogs