zondag 27 maart 2011

Google Social Search nu gewoon bij de zoekresultaten

 Sinds 2009 bestond er in Google Labs de mogelijkheid om via Google Social Search apart te zoeken in de sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Hyves, Myspace, ... althans in de informatie die die sociale netwerken vrijgaven. De bedoeling was om het de gebruiker gemakkelijker te maken om gecreëerde content van vrienden en familie te vinden. Zwartkijkers beweren nog steeds dat Google op deze manier via zijn Adwords langs de zoekresultaten een graantje probeert mee te pikken van het succes van de sociale netwerken. Anderzijds heeft Google hier wel een zoekmogelijkheid mee ontwikkeld waarmee we nu kunnen zoeken over alle netwerken heen, want als iemand niet in Facebook staat, zal je er ook niets van vinden in Facebook, maar via Google wel bijvoorbeeld vanuit LinkedIn.Nu is de Social Search geïntegreerd in de gewone zoekresultaten en is de aparte dienst verwijderd uit Google Labs. M.a.w. de sociale netwerken zijn nu nog belangrijker geworden voor uw zoekresultaten en de positie(s) van uw website(s). Daarom is het nu van groot belang dat uw website deelbaar is met die verschillende netwerken d.w.z. zodat uw bezoekers via één klik een pagina uit uw website kunnen delen met hun vriendenkring en dan er ook creatief mee zien om te gaan. Waarom bv. geen kortingen of zelfs tegoedbonnen geven aan mensen die een specifieke pagina promoten binnen hun netwerk en waaruit meetbaar respons komt? U moet bedenken dat bij iedere "social network"-gebruiker uw website met link op hun nieuwsoverzicht verschijnt en wanneer men hierop reageert, ook weer een extra link naar uw website. Toch één van de belangrijke factoren voor een goede positie in de Google zoekresultaten. Sommige consumenten zijn nu belangrijke media geworden.
Een reactie posten

Mijn lijst met blogs